Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ELIXIA WELLNESS CLUB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ

Διακριτικός Τίτλος: ELIXIA WELLNESS CLUB ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 998355422

Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 69528203000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 303

Περιοχή: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τ.Κ.: 17341

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 1.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 073267829